ikiz-gebelik
Kadın Doğum

İkiz Gebelik

Günümüz kadınları tarafından fazlası ile merak edilen ikiz gebelik unsuru, riskli gebelik sınıfı içerisinde incelenen alanlardan birisi olarak kabul edilir. Gebelik sürecinin çok daha dikkatli ve kontrol altında geçmesi için en önemli sebeplerden birisi olarak da dikkat çeker.
Diğer bir ismi ise halk arasında daha yaygın şekilde kullanılan çoğul gebelik olarak dikkatleri çeker. Günümüz araştırmalarına göre doğal şekilde meydana gelen gebelik süreçleri dikkate alındığında 80 gebeliğin birinde görülmektedir.

İkiz Gebelik Nedir?

İkiz gebelik ya da diğer bir ismi ile çoğul gebelik, yumurta hücrelerinin embriyoyu ortaya çıkarabilmek amacı ile bazen 2 ve hatta 3 hücreye ayrılması sonucunda birden çok yumurtanın döllenebilmesi sonucu ortaya çıkan seçeneklerden birisidir.
Salınan birden çok yumurtanın birden çok hücre tarafından döllenmesinin ardından çoğul gebelik durumları ön plana çıkabilir. Çoğul gebelik, yukarıda da bahsettiğimizi üzere doğal süreçler dikkate alındığında her 80 gebelikten birinde meydana gelir.

İkiz Gebelik Türleri

İkiz gebelikler de kendi içerisinde ayrılabilmektedir. Bildiğimiz gibi günümüzde de tek yumurta ve çift yumurta ikizleri olmak üzere oluşum söz konusudur. Bu da tamamen üreme sınıfında döllenen yumurtalar ile alakalı olarak seçenekleri sizlere sunuyor. Bu gebelik türlerinin nasıl meydana geldiğini daha yakından analiz edelim.
ÇİFT YUMURTA İKİZLERİ
Anne rahminden salınan iki ayrı yumurtanın bölünen iki ayrı hücre ile döllenmesi sonucunda meydana gelen ikiz gebelik türüdür. Genetik yapıları kesinlikle birbiri ile benzerlik göstermez. Bu neden dolayısı ile bebeklerin cinsiyetleri ve görünüşleri tamamen farklı olabilir. Ancak rahme düşüş zamanları aynı olduğundan ikiz gebelik doğumu ortaya çıkar.
TEK YUMURTA İKİZLERİ
Bu kısım ise normal gebelikte meydana geldiği gibi salınan bir yumurtanın tek bir hücre ile döllenmesi sonucunda ortaya çıkan gebelik türüdür. Bu döllenen yumurta ise sonrasında bölünmeye uğrar ve ikiz gebelik durumu ortaya çıkar.
Tek yumurta ikizlerinde cinsiyetler ve görünüm tamamen aynı olur. Dolayısı ile bugün benzer ikizler dediğimiz durum da ortaya çıkar.

İkiz Gebelik Riskleri

Çoğul gebelikler, her zaman için risk arz eden unsurlardan birisi olarak dikkatleri çeker. İkiz, üçüz ya da dördüz farketmeksizin çoğul gebeliklerin getirdiği birçok farklı sıkıntı olduğunu da net olarak söyleyebiliriz. Bu risklerden bazılarını da maddeler halinde inceleyecek olursak;
Düşük doğum riski ciddi şekilde artar.
Erken doğum dediğimiz prematüre doğum riski fazladır.
Hipertansiyon hastalıkları bu dönemde belirgin şekilde ön plana çıkar.
Bulantı ve kusma durumları çok daha fazla.
Bu süreçte anne adayında kansızlık sorunu ortaya çıkar. Hemoglobin değerleri dengesizleşir.
Bebeklerde doğuştan anomali riski artar.
Spastik özürlü bebek doğumu riski ön plana çıkar.
Monoamniotik ikizler olarak takip edilen tek yumurta ikizlerde kordon dolanması sonucu ölümler meydana gelebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir